Het natuurreservaat De Knoppel is 13 ha groot en eigendom van de provincie. Sinds 2005 wordt het beheerd door Natuurpunt die via hun plaatselijke afdeling een samenwerkende beheerploeg vormen met plaatselijke landbouwers en jagers.
Ten gevolge van de ruilverkaveling van Mettekoven werden deze stukken verzameld tot een groot lappendeken van weilanden, boomgaarden en bermen. De paden maken het geheel zeer toegankelijk voor de wandelaar die hier wil komen genieten van zoveel natuur.
De ruilverkaveling plantte hier één van de grootste hoogstamboomgaarden van de streek. Wandelaars kunnen daar vrij lopen en genieten van de bloesems en het onbespoten fruit. Met de aanleg van deze boomgaard wordt een gedeelte van de hoogstam boomgaardengordel hersteld die van oudsher rond de Haspengouwse dorpjes lag.
Verschillende elementen werden hier aangebracht om de das aan te trekken en hem zijn verloren thuis terug te geven. Lijnelementen geven deze schuwe dieren de beschutting om zich ´s nachts gemakkelijk te verplaatsen naar de boomgaarden waar hij zijn maaltijd van afgevallen fruit, kleine insecten en wormen vindt.
De directe nabijheid van een paar andere natuurgebieden verhogen de leefbaarheid van vele soorten zoogdieren, vogels en insecten.

 


Wandelen door de Knoppel

Het Regionaal Landschap Haspengouw tekende hier 4 landschapswandelingen uit die op een folder in kaart gebracht werden. De rode wandeling bezoekt het natuurgebied De Knoppel en is 7 km lang (kleine 2 u wandelen). Vertrek aan de taverne “Martenshof” en volg de rode route die Mettekoven met Veulen verbindt en terug.
Wandelingen door dit natuurgebied zijn vrij toegelaten. Loslopende honden zijn absoluut verboden omdat zij door hun speurzin en jachtinstinct veel leven verstoren.
Geleide bezoeken kunnen aangevraagd worden bij de natuurvereniging.

De paden liggen op deze wandeling meestal droog. De wandeling kan gemakkelijk met buggy´s . Blijf op de aangeduide paden. Respecteer de natuur en ook de stilte.

HOE HET RESERVAAT TE BEREIKEN?

Volg de steenweg St.- Truiden – Luik en sla in Engelmanshoven aan de verkeerslichten af naar Gelmen. De weg is goed aangeduid en leidt u via Groot-Gelmen naar Mettekoven. Vertrek aan Taverne Martenshof.

WIE CONTACTEREN?

Voor meer informatie over het reservaat of voor het gidsen van een excursie kan je volgende personen contacteren:

* Frank Ruyseveldt 011 /48 14 77 frank.ruyseveldt[at]pandora.be

* Charlie Claesen 011 /70 73 27 charlie.claesen[at]skynet.be

GEBIEDSOMSCHRIJVING

Het gebied is eigendom van de Provincie Limburg en werd in erfpacht gegeven aan Natuurpunt. De beheerscommissie gaat i.o.m. Natuurpunt verschillende overeenkomsten aan met landbouwers en jagers om, rekening houdend met de verschillende doelstellingen, het gebied zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor de bewoners van dit mooie stuk natuur.
De beheerde oppervlakte beslaat 13 ha en bevindt zich tussen Mettekoven, Veulen en Klein-Gelmen.

REKENINGNUMMER

Voor giften kan je terecht op rekeningnummer 293-0212075-88 van Natuurpunt.

Kardinaal Mercierplein 1, 2800 Mechelen, met vermelding van “Project 8807”.

Giften vanaf EUR 40 zijn fiscaal aftrekbaar.